รัฐประหาร63ถ้าทำก็ไม่เหลือซาก

รัฐประหาร63ถ้าทำก็ไม่เหลือซาก

สถานการณ์ทางการเมืองที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยในการใช้ข้ออ้างต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารจากอดีตจากถึงปัจจุบันนั้นหากมีการหยิบยกเอาเรื่องแบบนี้มาใช้ในปี2563จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนปี2549หนึ่งในข้ออ้างที่ได้ใช้ในการทำรัฐประหารคือนักการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลในเวลานั้นคอรัปชั่นหรือมองย้อนกลับไปในปี2512

ซึ่งได้มีข้ออ้างในการรัฐประหารข้อหนึ่งก็คืออ้างว่าประเทศมีโจรผู้ร้ายชุกชุม สส. ในรัฐบาลทะเลาะกันในปี2500กว่าๆนั้นข้ออ้างในการทำรัฐประหารได้เลอะเทอะถึงขั้นบอกว่ารัฐประหารเพื่อขจัดวัยรุ่นอัตพานที่พบได้ในทุกจุดของสังคม

ข้ออ้างในการรัฐประหารทั้งหมดนี้น่าตั้งคำถามในปี2563ถ้าหากเกิดขึ้นนั้นจะใช้อะไรเป็นข้ออ้างแน่นอนว่าการรัฐประหารถ้าทำจริงๆจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นในเวลานี้ที่รัฐบาลได้มีอำนาจอยู่

โดยรัฐบาลของนายประยุทธ์คำถามก็คือถ้ามีการรัฐประหารจริงๆคณะรัฐประหารจะทำอย่างไรกับรัฐบาลของนายประยุทธ์และมันจำเป็นสิ่งที่ต้องมาตั้งคำถาม

ถ้าหากว่าทำการรัฐประหารทำกับรัฐบาลของนายประยุทธ์โดยกำจัดนายประยุทธ์ไม่ให้นายประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อไปนั้นคำถามคือเรื่องนี้มันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือมันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่านายประยุทธ์หรือว่านายประวิตรเองนั้นคือผู้บัญชาการทหารบกที่ยึดอำนาจและมีอิทธิพลในการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปี

นอกจากนี้อิทธิพลของนายประยุทธ์และนายประวิตรได้อยู่เหนือหน่วยคุมกองกำลังหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆมันน่าจะมีอยู่สูงมาก

จนทำให้การปฏิวัติรัฐประหารเพื่อกำจัดนายประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องที่มีความเป็นไปได้เลยหรือถ้ามีก็ต้องถือว่าความเป็นไปได้อยู่ต่ำระดับกว่าศูนย์เปอร์ติดลบด้วยซ้ำไป

เพราะฉะนั้นถ้ามีการปฏิวัติรับประหารเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่การปฏิวัติรับประหารเพื่อเอานายประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่มันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะปฏิวัติรับประหารที่ล้มกระดานระบบการเมืองเอาคณะรัฐบาลต่างๆเอาออกไปจากรัฐบาลใช้วิธีการโจมตีพรรคการเมืองเหล่านี้ว่านายประยุทธ์บริหารราชการมานั้นได้เกิดความสับสน

เนื่องจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลมันเต็มไปด้วยของความขัดแย้งเต็มไปด้วยการแย้งกันต่างๆใน สส. จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นก็คือจะต้องเป็นการปฏิวัติรัฐประหารที่โทษพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักโทษพรรคประชาธิปัตเป็นหลักโทษภูมิใจไทยเป็นหลัก

คำถามถ้ามีการปฏิวัติรัฐบาลหารด้วยสูตรนี้นั้นก็คือรัฐประหารโดยโทษประชาธิปัตภูมิใจไทยนั้นประชาชนจะเชื่อหรือเปล่าถ้าประชาชนเชื่อการรัฐประหารจะเกิดไปอย่างลาบลื่นแต่ถ้าประชาชนไม่เชื่อประชาชนกจะตั้งคำถามต่อไปว่าการรัฐประหารครั้งนี้ทำเพียงกระชับอำนาจให้นายประยุทธ์โดยใช้ประชาธิปัตและภูมิใจไทยเป็นจำเลยของสังคมใช่หรือไม่

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  betbb

Comments are closed.